Nieuws

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 biedt ondernemers de kans om de financiering van hun bedrijf op orde te brengen